معجزه جاوید

آخرین استدلال یک مسلمان: چون خدا گفته!

انجمن: 

سلام .. جواب این شبهه چیه؟ خیلی مختصر و مفید همه چیو زیر سوال میبره ..

" گفتم: چرا؟
گفت: چون خدا گفته.
گفتم: کی گفته خدا گفته؟
گفت: چون تو قرآن اومده.
گفتم: کی گفته قرآن حرف خداس؟
گفت: خود خدا تو قرآن گفته!
گفتم: من دیگه حرفی ندارم:/"