معجزات متواتر

معجزاتی که نقل تاریخی و متواتر دارند

انجمن: 

سلام

خسته نباشید

 

میخواستم بدانم، پیامبر اسلام، غیر از قرآن چه معجزات دیگری دارد؟

۱. معجزاتی که مد نظر بنده هست، فقط معجزات متواتر و یقینی هستند. (نه حتی نزدیک به تواتر)

۲. فرض کنید با فردی غیر مسلمان رو به رو هستید پس لطفا به آیات قرآن اشاره نکنید و فقط معجزاتی که در روایات به صورت متواتر آمده را بیان کنید.