معاویه ، ابوسفیان

اسلام آوردن معاویه و یزید!

  سلام علیکم

یکی از ابهاماتی ک برای من پیش اومده این هست ک...
ابوسفیان ک یک شخص سرسخت بت پرست بوده
چطور میشه ک پسرش معاویه و نوه اش یزید نماز خون بودن هرچند برای ریا و فریب..

یعنی اون ها بت پرستیو کنار گذاشته بودن یا مثلا زمان معاویه یه تحول اجتماعیه بزرگ رخ داده؟