مصاف

فراخوان بر گزاری مراسم سوزاندن نماد منحوس آبلیسک در سراسر ایران اسلامی+با تشکر از مصاف

فراخوان بر گزاری مراسم سوزاندن نماد منحوس آبلیسک در سراسر ایران اسلامی

فایل: 

دانلود نسخه جدید بازی آخرین مصاف با هدف حمایت از مردم مظلوم عراق،سوریه و غزه

تصاویر و فیلم آبلیسک سوزی روز قدس- رمضان ۹۱

بسم الله الرحمن الرحیم
سلام بر همسنگران عزیز