مسیحیت

سایتهایی برای پاسخ به شبهات مسیحیت و استدلالات مسیحیان

سلام. برای نقد مسیحیت هیچ سایت فارسی زبانی بهتر از مرکز مردم نهاد گفتگوی اسلام و مسیحیت وجود ندارد.

آدرس سایت: http://ngoic.com

آدرس انجمن گفتگوی سایت: http://ngoic.ir/forum