مرگ عایشه

اعتراض عایشه به معاویه

با سلام
در جایی خواندم که عایشه در زمانی که معاویه بر منبر پیامبر برای پسرش متحد جمع می کرد
عایشه به او معترض شد«معاویه در مدینه روی منبر پیامبر مشغول گرفتن بیعت از مردم برای یزید بود که عایشه از اتاقش صدا زد: ساکت باش! ساکت باش! آیا رسم این است که بزرگان، مردم را برای بیعت گرفتن برای پسرشان دعوت کنند؟ معاویه گفت: نه. عایشه گفت: پس در این کارت به چه کسی اقتدا کرده‌ای و از سنت چه کسی پیروی می‌کنی؟ معاویه خجالت زده شد و از منبر پایین آمد و چاهی کَند و با مکر و حیله عایشه را در چاه انداخت و بدین علت عایشه از دنیا رفت»
سید بن طاوس دو نقل را در این‌باره از کتاب «اوائل الاشتباه» تألیف ابوعَروبَه(متوفی 318 هـ.ق)

آیا از عایشه چنین چیزی را می شود قبول کرد که در مقابل دشمنان اهل بیت معترض باشد؟

آیا معاویه، عایشه را در چاه انداخت؟


سلام

نحوه مرگ عایشه چگونه بوده است؟ آیا به دست معاویه کشته شد؟
گفته شده است وی را در چاه انداخته اند،تا چه حدی این موضوع صحت دارد؟