مرجع تقلید،انجام دستورات مراجع تقلید،مسلمان،قران

وظیفه‌ی ما در صورت دریافت فتوای متفاوت از یک مرجع

سلام و عرض ادب
از انجائیکه ما به خود مرجع تقلیدمون دسترسی نداریم و مجبوریم برای گرفتن احکام از کسانی که مرجع تقلید به عنوان نماینده خودشون برای پاسخگویی به احکام معرفی کردند سوال کنیم اگر چنانچه برای فتوای خاصی نظر دو نفر از اونها با یکدیگر در تضاد باشه وظیفه ما برای عمل چیست؟
در حالی که هر دو مورد تایید مرجع ما هستند ولی در دو مرکز مختلف اند.

چرا باید مرجع تقلید داشته باشیم؟

سلام
مرجع تقلیدم رهبر عزیزمون هستند یعنی من انتخاب نکردم .مرجع تقلید پدرمادرم هستند من هم به تبعیت از انها انتخاب کردم.

ممکنه اون مواردی که دوست نداشته باشید ویا کمی اذیت بشید که شما رو محدود میکنه انجام ندید؟اگه عمل نکنید به جهنم میرید و اگر طبق دستورات مرجع تقلید عمل کنید به بهشت میروید؟
ایا واقعا برای یک مسلمان وجود مرجع تقلید الزامی هست ؟
ایا نمیشه واسه انجام دستورات دینی انسان خودش از کتاب اسمانی قران کمک بگیره که به ان ایمان اورده؟
به جای اینکه به مرجع تقلید مراجعه کنه به خدا ودستوراتی که در قران ذکر شده مراجعه کنه؟
مطمئنن قران وخدا اصل دین هستند تا مراجع تقلید وگفته های خدا همیشه به درستی است ودران تحریف نشده.