مد ، واجب

رعایت مَدّ واجب در قرآن

انجمن: 

سلام . وقت تون به خیر

در رابطه با مد سؤالی داشتم که اگر بدون صوت هم قرآن میخوانیم واجب است کلماتی که مد دارند رو بکشیم؟
مثلا عادت داریم هر شب یا روزانه آیة الکرسی بخوانیم بدون صوت
انجام مد در این سوره یا سوره های دیگر که بدون صوت خوانده می شود واجب هست؟
متشکرم