محبت حضرت علی علیه السلام

منبع حدیثی از امام صادق علیه السلام (محبت امیرالمؤمنین در پرونده اعمال)

با سلام
در مورد حدیث زیر منبع معتبری وجود دارد؟
راوی به امام صادق عرض کرد سوالی دارم گفت آقا از پیغمبر حدیثی دارم که پیغمبر فرمود داخل بهشت الهی نمی شود پای در رضوان خدا نمی نهد مگر کسی که پرونده اش مزین به امضای محبت مرتضی علی باشد
حضرت فرمودند سوالت چیست؟
گفت آمده ام بپرسم حتی انبیا؟
امام صادق در جواب فرمود حتی خاتم الانبیا