ماهیت

شبهه 9: خالقیت خدا ؟

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از شبهات کاربر گرامی ساسان 2012

بعضی از شبهات در زمینه صفات خدا ایجاد می شوند : مثلا در مورد خالقیت خدا گفته می شد که خدا کی خالق شد ؟ اگر بعد از خلقت جهان خالق شده ، پس پیش از آن خالق نبوده است و در نتیجه به واسطه خلق جهان ، از خدایی که خالق نبوده به خدایی که خالق شده تبدیل شده است و در ماهیت او تغییر ایجاد شده است و خدایی که تغییر و تحول بپذیرد شایسته خدایی نیست و اگر همیشه خالق بوده ، پس قبل از خلقت جهان به چه واسطه ای خالق بوده است ؟


لینک اصلی شبهات: http://www.askdin.com/showthread.php?t=4565

اثبات واجب الوجود بودن خداوند

از واجب الوجود بودن خداوند در تاپیک های مختلف صحبت شده اما من اثباتی نیافتم با توجه به ارتباط موضوع با بخش براهین اثبات خدا ممنون میشوم به صورت جداگانه به این موضوع پرداخته شود

آیا عالم ماده بینهایت است؟

چند روز پیش با دوستان بحث این بود که آیا عالم ماده بینهایت است؟ یهنی این دنیا که زمین بعد مریخ بعد... بینهایت است یا نه؟
یک سوال دیگه که آیا تفاوتی میان علم خدا و 14 معصوم است میدونم که او خالق و اینها مخلوق است و بدون او اینها هیچند ولی با این شرایط آیا علم آنها یکیست اگه میشه مطلب رو باز پاسخ دهید که خوب جا بیافتد

اجرتون با شهدا