ماتریالیسم

نقطه شروع عالم کجا بوده؟ (فرایند تکامل)

باسلام ودرودفراوان
بنده درحال حاظرمسلمان نیستم اماسوالات زیادی دارم تاکنون مراجعاتی داشتم امامتاسفانه رفع شبهه بنده تحقق نپذیرفت درصورت رفع منطقی شبهاتم مسلمان میشوم اما حقیرترجیح میدم سوالاتم روبااثبات عدم خداواینکه هرانسانی خود خداست اغازکنم هستی ازلی وابدیست هستی کنونی بدون وجودان هستی ازلی غیرممکن است وان هستی دارای عقل وشعوراست امااگرماان هستی راذره مولکول ویاهرچیزدیگری فرض کنیم چه درست چه غلط نمیتوانیم مدعی باشیم حکیم است بالاترازانسان من ان رابه عنوان افریدگارقبول دارم اما افریدگاری که به مرورزمان تکامل یافته وهستی کنونی رابه وجوداورده اگردقت کنیم ذره ای درجهان نیست که باهم سازگارنباشدبرای مثال میدانیم هیچ گاه ازخاک دختی اهنی رشدنمیکندعلتش سازگاری ان باان ذره مولکول ویاهرچیزدیگرابتداهست پس دنیا وهستی باتکامل وگزشت زمان برهستی نخست به وجودامدمانندبدن انسان که به مرورزمان رشدمیکندپس این سازگاری ووابستگی طبیعت به ذرات عدم وجودخدای مقتدر(استغفرالله)بیان میکندچراکه اگرغیرازاین بودهمه چیزبراثاث هم شکل نمیگرفتندپس این طبیعت براثاث سازگاری خودباذره ابتدایی شکل گرفته واگرعدم سازگاری انتهایی باوجودسازگاری های اولیه به وجودایدمنقرض میشودواینکه دوست عزیزی گفتندبه میمون هابگوییدبیایندسرسفره این خیلی خنده داره چون ما براثرجهش ژنتیکی نسبت به اون هاتغیرکردیم علتش برای سازگاری بیشترویااینکه هراتفاقی ازبرخوردیک سیاره گرفته تاهرچیزدیگرسبب این جهش شده وموردهای زیادی ازاین جهش هایافت شده امااینکه عقل صنعت طبیعت پس ایاان ازمابرتراست فقط درزمینه عقل وشعور؟خیردرست عقل صنعت طبیعت هست پس اگران عقل وشعورش کمترازانسان است چراکه خودازان ذره ابتدایی به وجودامده اینطورنیست عقل وشعورانسان دراین یک زمینه ازطبیعت وان ذره ابتدایی بیش ثابت شده بیشتراست چراکه به مرورزمان درحال تسخیران است وعلت گستردگی طبیعت گستردگی زمان برای ان وجودابتدایست واما اینکه چطورطبیعت عقل وشعورش کمترولی مارابه وجوداورده اینست که انسان چگونه کامپیوتری رااختراع کرده که ان هم دریک زمینه هزاران برابربهترازخوداومحاسبه میکندوخیلی چیزهای دیگر
لطفا جهت پاسخ خودازکلمات ساده وعامیانه استفاده کنید
باتشکر

چند سؤال در مورد مادی گرایی

انجمن: 

با سلام. در این تاپیک، چند سؤال در مورد مادّی گری مطرح می شود.

سؤال اوّل:

با توجه به اصل پایستگی مادّه، که می گوید: در یک فضای بسته[که اینجا می توانیم کلّ هستی را فضای بسته بگیریم] مادّه نه به وجود می آید و نه از بین می رود، و اینکه با توجه به اینکه موجودات مادّی وجود دارند، ممکن نیست ماده وجود نداشته باشد، نمی توان گفت که مادّه ازلی و واجب الوجود است؟

آیا عرفان نظری شبیه ماتریالیسم است؟

با سلام. مقدمتاً لازم می دانم تأکید کنم که بنده نه ماتریالیست هستم و نه مخالف عرفان، ولی با مطالعاتی که در این دو مقوله داشتم شباهتهایی در ایندو پیدا کردم، که خواهشمندم کارشناسان مربوطه بنده را روشن کنند:

ماده مثل وجود است: در تعریف ماتریالیستها، هر چه که انتزاعی نیست، مادی است، لذا ماده حقیقت هستی است. اینجا ماتریالیستها به همان چیزی که ما می گوییم وجود، می گویند ماده، فقط مجردات و جوهر هدفمندی که در عالم متجلی شده است، را انکار می کنند.

تجلی: در ماتریالیسم، هر چه که هست، تجلی ماده است و هر عرفان هر چه هست تجلی وجود حقیقی است.

فناناپذیری ماده: همانطور که عدم برای وجود معنا ندارد، در ماتریالیسم هم، به دلیل قانون پایستگی انرژی، ماده معدوم نمی گردد. البته ماتریالیستها بر اساس همین اصل که ماده و انرژی به وجود نمی آیند، مخلوق بودن ماده را انکار می کنند.

مراتب: در عرفان نظری خدا در مرتبۀ ذات تنهاست و هیچ محدودیتی ندارد، ولی در مراتب پایینتر تجلی می کند و احکام موطن را می پذیرد. در ماتریالیسم، ماده وقتی به صورت انرژی است هیچ محدودیتی ندارد، ولی همین انرژی وقتی در صورتهای محدود ظهور می کند، به شکل الکترون و پروتون ظاهر می گردد، و احکام اجسام و مایعات و گازها را می پذیرد.

تناقض در نبودن: ما در بحث علی و معلولی اینگونه به یک واجب الوجود، که همان وجود حقیقی است، می رسیم که اگر چنین وجودی نمی بود، ما نیز نمی بودیم. حال به طور مشابه اگر ماده نمی بود، ما نیز نبودیم، زیرا ما موجوداتی مادی هستیم!

سپاسگذارم

آیا ماده و زمان می توانند ازلی (قدیم) باشند؟

آیا ماده و زمان می توانند ازلی (قدیم) باشند؟
نظر فلاسفه ی مدافع وحدت وجود در این مورد چیست؟

*** درسنامه ی خداشناسی ***

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم

سلام به همه ی دوستان:Gol:

در این تاپیک انشاالله به تدریج متن بخش خداشناسی کتاب آموزش عقاید استاد مصباح قرار داده میشه، در این تاپیک قرار نیست بحثی صورت بگیره و پست های از این دست حذف خواهند شد، دوستان هر نوع مطلبی در این رابطه داشتن می تونن در تاپیک دیگه ای مطرح بفرمان تا در اونجا راجع بهش صحبت بشه، شبیه این برنامه برای سه بخش دیگه ی این کتاب(پیامبرشناسی، امام شناسی، و فرجام شناسی) هم هست انشاالله، دوستان جهت اطلاع از مسائل اجرایی این طرح به این تاپیک مراجعه بفرمان:

طرح بزرگ جهادگران عرصه ی مجازی

سرکار نیایش سبز گرامی قبول زحمت فرمودن و مدیریت این تاپیک رو به عهده گرفتن، همین جا صمیمانه ازشون تشکر می کنم و امیدوارم خداوند متعال به بهترین وجه ازشون قبول بفرماد...