قوانین مجازات اسلامی

آیا استفاده از احکام اسلامی برای دنیای امروزی مناسب است؟

با سلام

در 1400 سال پیش اسلام در جایی از دنیا آمد که در آن تمدن وجود نداشت و محمد بعد از اینکه در مدینه قدرت را در دست گرفت مجبور بود برای جلوگیری از جرم و جنایت قوانینی وضع کند که در همانجا قابل اجرا باشد چون مثل امروز سیستم قضایی وجود نداشت که مثلا بخواهند مجرم را محاکمه کنند و به نسبت جرمش او را حبس کنند. پس محمد قوانینی مثل قصاص و قطع عضو و دیه و اعدام و شلاق و امثالهم رو وضع کرد. شاید این قوانین برای جامعه عرب آن زمان که مثل کشورهای متمدن امروزی سیستم قضایی نداشت قابل توجیه باشد اما چرا کشورهای اسلامی هنوز تاکید به اجرای این قوانین پس از 1400 سال دارند؟ بعضا حتی میبینیم روی برخی مجرمین هم این احکام رو اجرا میکنند هم آنها را به زندان میفرستند! آیا این خود ظلم نیست؟!

با تشکر

نحوه برخورد پیامبر اسلام (ص) و ائمه (ع) با فرد زناکار چگونه بوده است؟

با سلام

برخورد پیامبر اسلام و ائمه با زناکاران چطور بوده است؟

با تشکر