قلب

تفاوت قلب و عقل در اسلام چیست؟


مفهوم قلب در اسلام چیست؟ و تفاوت آن با عقل در چیست؟

10توصیه برای سلامت قلب

انجمن: 

گرفتگی رگهای قلبی بیماری عصرماست که هم درزنان هم درمردان شیوع دارد بنابراین ما مسئول خانواده خوددربرابراین بیماری خطرناک هستیم.


[="royalblue"]1)میان گرفتگی رگهای قلب وچاقی ارتباط مستقیمی وجودداردبنابراین برای داشتن وزن مطلوب وجلوگیری ازچاقی بایدمصرف موادپرکالری را کم کرد.[/]

[="deepskyblue"]2)ازآنجایی که روغن حیوانی عامل اصلی کلسترول غیرمفید است واین کلسترول گرفتگی رگها را بیشتر میکند تا حدامکان بایدمصرف این روغن راکم کرد.[/]

[="royalblue"]3)زرده تخم مرغ - جگر - قلوه - روغن - پوست پرندگان سرشار از کلسترول است وبایدمصرف این مواد را به حداقل رساند.[/]

[="deepskyblue"]4)روغنهای گیاهی مانندروغن زیتون وآفتابگردان وذرت مصرف کنید زیرا این روغنها تاثیر کلسترول غیرمفید را کاهش میدهد.
[/]

[="royalblue"]5)گوشت قرمز و چرب کمتربخورید وبجای آن مرغ و ماهی مصرف کنید.[/]
[="deepskyblue"]
6)ازمصرف زیاد مواد قندی وشیرینیها پرهیز کنید[/]

[="royalblue"]7)ورزش و فعالیت بدنی تاثیر مهمی درکاهش کلسترول دارد بنابراین همیشه منظم ورزش کنید و وزن متعادل و مطلوب خودرا حفظ نمایید[/]

[="deepskyblue"]8)کنگرفرنگی زیاد بخورید زیرا این سبزی کلسترول خون راکاهش میدهد و از سکته قلبی جلوگیری میکند و خاصیت میکروب زدایی دارد.[/]

[="royalblue"]9)هر6ماه یکبارمیزان کلسترول و تری گلیسیریدخونتان را اندازه بگیرید
[/]

[="deepskyblue"]10)روزانه یک یا دوحبه سیر میزان کلسترول راکاهش میدهد و از رسوب کلسترول در دیواره قلب جلوگیری میکند.
[/]

به نقل از مجله پرورش اندام
سال دوم شماره 18

برچسب: