قبیح، حسن و قبح ذاتی

پزشک ظلم می کند؟ ظلم چیست، قبیح چیست؟

انجمن: 

سلام...

از استاد مسلم می خوام برای ما از ظلم و فعل قبیح بگویند....

[SPOILER]
در نظر شخص خودم، دوستان و اساتید و کارشناسانی مثل استاد مسلم، تعریف دقیق و درستی از ظلم نمی دهند و همچنین از قعل قبیح....مثلا از استاد مسلم می پرسم، آیا دروغ، مطلق قبیح هست، می گویند خیر..این ظلم هست که مطلق قبیح هست و بعد ظلم را به گونه ای تعریف می کنند که به نظر من، دروغ، هم کاملا، این پتانسیل را دارد که ظلم حساب شود..یعنی اینطور نیست که ظلم یک چیز باشد و دروغ یک چیز، هر دروغ و هر دروغ حتی مصلحتی آن هم می تواند مصداق یک ظلم باشد....

بعد چیزی که استاد مسلم گویا اعتقاد دارند، ظلم و فعل قبیح، مطلق نباید از انسان سر بزند...در حالی که به نظر من، ما به ناچار فعل های قبیح و ظالمانه انجام می دهیم....مثلا به ناچار دروغ می گوییم که به نظر من مطلق قبیح هست...یا یک پزشک را فرض کنید..این پزشک وقتی سوزن هایی را به بدن کودک وارد می کند و در ظاهر او را شکنجه می کند، دارد به کودک ظلم می کند...کودک وجدانا و فطرتا در می یابد که به او ظلم می شود، اما خوب، دکتر ناچار هست، برای یک خیر و یا دفع ظلم بزرگتری، اینطور ظلم کند...و ما هم، تمام تلاشمان را داریم که راهی جایگزین پیدا کنیم که دیگر دکتر، از سوزن استفاده نکند...و اگر متوجه شویم که دکتر راه جایگزینی و بی دردی داشته ولی بی دلیل همچنان از سوزن استفاده کرده، یقه اش را می گیریم و یک پس کتک حسابی اش می زنیم....در حالی که، فعلش و شکنجه اش همان فعل و شکنجه سابقی هست که وقتی جایگزینی برای سوزن وجود نداشت، انجام می گرفت....
پس به نظرم، ما بسیار فعل های قبیح و ظالمانه انجام می دهیم....خوب به ناچار...اینطور نیست که حالا پزشک چون برای یک خیر یا دفع یک ظلم بزرگتر، کودک را شکنجه می کند، پس به کودک ظلم نمی کند...ظلم می کند ولی لزوما مستحق سرزنش نیست...
[/SPOILER]