فمنیسم اسلامی

فمنيسم اسلامي!!!

انجمن: 

سلام
نهضت برابري طلبي زنان به صورت منسجم و نام و نشان دار سابقه اي بيش از 150 ساله دارد، اما از اواخر قرن نوزدهم بود كه انديشه هاي زن گرايانه غربي در قالب آثار مكتوب، توسط نويسندگان مسلمان آشنا به غرب، به كشورهاي اسلامي راه يافت. در ايران انديشه دفاع از حقوق زنان تقريباً همزمان با مشروطه و آشنايي فرهيختگان ايران با جهان غرب مطرح شد. در اين تاپیک نوسنده سعي مي كند به پرسش هايي نظير: آيا فمينيسم اسلامي پديده اي نوظهور و مختص به كشور ماست يا آن كه سابقه اي مديد دارد و در تمام كشورهاي اسلامي پي گيري مي شود؟ آن ها چه آرماني را پي مي گيرند و چه راهكارهايي پيشنهاد مي كنند؟ وجه افتراق و تشابه اين گروه با گروه هاي ديگر فمينيستي چيست و بالاخره فمينيزم اسلامي با چه چالش هايي روبه رو است؟ در سه بخش سابقه تاريخى، ديدگاه ها و چالش ها پاسخ دهد.

پیش از شروع لازم است توضیحی راجع به این گروه ارائه نماییم که این فرقه معتقدند احکام اسلامی یا فقه که با مفاهیم و رفتارهای مردسالارانه زمان خود ترکیب شده‌است و این تعبیر مردسالارانه از احکام، شریعت‌های متفاوت معاصر را شکل داده‌است. همچنین، حدیث (گفته‌ها و اعمال نقل شده از پیامبر اسلام) نیز اغلب در خدمت توجیه ایده‌ها و اعمال مردسالارانه قرار گرفته‌است. گاهی منشاء یا قابل اعتماد بودن احادیث مورد اعتراض هستند و کم نیستند مواردی که این حدیث‌ها در خارج از بافت خود استفاده شده‌اند و يا به طور کلی منکر احادیث بوده و به طور دلخواه از روایات استفاده می شود بنابراین یکی از اولویت‌های فمینیسم اسلامی رفتن مستقیم به سوی قرآن به عنوان قلب و ستون دین اسلام، برای فهمیدن پیام برابری خواهانه جنسیتی اسلام است و در جایی که قرآن هم به مخالفت با عقاید آنها می پردازد روی به تاویل ظاهر و توجیه آیات می آورند که در موقع خود بررسی خواهد شد.

لازم به ذکر است که فمنیست های اسلامی برخی از آنها به شدت از نام فمنیست گریزان بوده و با توجه به تطابق کامل با این نام حاضر به پذیرش این نام نمی شوند و خود را یک فمنیست نمی دانند در حالی که تمام عقاید آنها همان عقاید فمنیست اسلامی است و برخی از آنها هم ابایی از این ندارند که به نام فمنیسم خوانده شوند.

نکته دیگر هم لازم است که گفته شود لفظ فمنیست در تضاد کامل با محکمات اسلام است و این اسم دروغی فمنیسم اسلامی شبیه کفر اسلامی یا سکولار اسلامی می باشد که این دو لفظ هیچ تشابهی با یکدیگر ندارند هیچ بلکه کاملا با هم در تضاد می باشند اما این گروه از فمنیست بر خلاف سایر گروه فمنیست حاضر نیستند به طور مستقیم دین را منکر شوند و دین را هم ظلمی به حقوق زن بدانند بلکه می خواهند با آموزه های تاویل یافته دینی به مقابله با آموزه های واقعی و اصیل دینی بپردازند و بعضا در بین افراد مذهبی که تعصبات جنسیتی دارند نفوذ داشته باشند.

ادامه دارد ...