فقط 30 دقیقه

اگه بهت بگن 30 دقیقه دیگه از دنیا میری چه کار میکنی؟

انجمن: 

اگه قرار باشه فقط 30 دقیقه دیگه زنده باشید تو این نیم ساعت باقیمانده عمرت چه کارایی میکنی به چه کاراییت رسیدگی میکنی؟حلالیت می طلبی قرضاتو میدی وصیت نامه مینویسی نماز و راز نیاز میکنی یا ........:Gol:

لطفا خودتونو تو این شرایط قرار بدید و بگید چه کارایی میکنید:Gol:

میخواییم آخرش از نظرات دوستان نتیجه گیری بکینم:Gol: