فضیلت نماز جماعت

ثواب نماز جماعت سریع!

انجمن: 

من الان دانشجو هستم
در خوابگاه ما حاج آقایی میاد نماز جماعت میخونه
ایشون خیلی تند تند میخونه منم هیچی از نماز نمیفهمم اینطوری

آیا این نماز بازم ثواب اون نمازای جماعتی رو داره چون که من دیگه فرادا میخونم