فرق و مذاهب اسلامی

دلایل باطل بودن فرقه اسماعیلیه

بسمه تعالی باسلام لطفا دلایل باطل بودن فرقه اسماعیلیه رابفرمایید

اعتقادات پایه ای اسماعیلیه

با سلام
در مورد مذهب اسماعیلیه مطلبی می خواندم
اسماعیلیه اعتقادات عجیبی دارند
چندین مقام برای امامت قائلند
مثلا امام مقیم امام اساس امام متم و امام مستودع
یا مثلا بیان هرگونه صفات را برای خدا کفر می دانند در حالی خدا وند در قران فرموده خدا را با آن نامها بیان کنید و یا امام علی ابن الحسین ( که امام مورد قبول آنها ست ) در صیحفه
خدا ند را با نام و صفات جلالیه صدا میزند
و یا معتقد به دور هفتایی هستند
و بلاخره اعتقادات عجیبی دارند
خواستم بدانم مگر آنها خود را یکی از شعب شیعه نمی دانند پس این اعتقادات و باور های عجیب را از کجا آورده اند؟ و چگونه به این نتیجه رسیده اند که باید چنین اعتقاداتی داشت؟
چه کسی این اعتقادات را برای اسماعیلیه ساخته و پرداخته کرد؟
با تشکر

وهابیت‌شناسی در بیان آیت‌الله سبحانی

وهابیت‌شناسی در بیان آیت‌الله سبحانیبررسی افکار و اندیشه‌های ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب

نتیجه مکتب ابن تیمیه این ا
ست که امامیّه و شیعه کافرند، اشاعره کافرند، معتزله کافرند، صوفیّه کافرند
و مسلمان فقط کسی است که از مکتب ابن تیمیه پیروی کند!!!!!!!!!!!!!!!!!