فتوای متفاوت

وظیفه‌ی ما در صورت دریافت فتوای متفاوت از یک مرجع

سلام و عرض ادب
از انجائیکه ما به خود مرجع تقلیدمون دسترسی نداریم و مجبوریم برای گرفتن احکام از کسانی که مرجع تقلید به عنوان نماینده خودشون برای پاسخگویی به احکام معرفی کردند سوال کنیم اگر چنانچه برای فتوای خاصی نظر دو نفر از اونها با یکدیگر در تضاد باشه وظیفه ما برای عمل چیست؟
در حالی که هر دو مورد تایید مرجع ما هستند ولی در دو مرکز مختلف اند.