غیبت کردن کودکان و بچه ها

آیا صحبت کردن پشت سر کودک، غیبت محسوب می شود؟

انجمن: 

سلام و خداقوت

چنانچه پشت سر یک کودک 3 الی 4 ساله و نیز کودکی که خوب و بد را تشخیص نمی دهد صحبت کنیم، آیا غیبت محسوب می شود؟

مقلد حضرت آیت الله خامنه ای (حفظه الله)

با تشکر