غزالی

علت عقب ماندگی مسلمانان (چرا ما، ما شدیم؟ )

سلام.
میدانم در این زمینه تاپیک های دیگری هم هست، اما هیچکدام به عقیده من پرسش را نشکافته اند و پاسخ هایی که داده شده سطحی است .

هنگامی که بحث از علل عقب ماندگی مسلمانان و ایرانیان میشود ، اولین واکنشی که از مسلمانان میبینیم باد کردن رگ غیرت آنان است و میگویند نخیر اینگونه نیست، ما ابوعلی سیناها و خواجه نصیرالدین طوسی ها داشتیم ! خدا بکشد این انگلیسی ها را که از وقتی که آمدند ما را ذلیل و خوار کردند و با آتش تفرقه افکندن در بین مسلمین ، باعث شدند ما سرمان به جنگ گرم شود و خودشان پیشرفت کردند . اما میخواهم بگویم اتفاقا درست میگویند ! اما اتفاقا سوال هم همینجاست ! چرا بلاد اسلامی هیچ گاه نتوانستند که کشوری را استعمار کنند ؟ چرا ما نتوانستیم با کشتی به انگلستان سفر کنیم و آنان را در حالی که به شدت عقب مانده بودند ، جاده و بیمارستان و دانشگاه نداشتند، زیر دیکتاتوری پادشاهان زندگی میکردند، نمیدانستند فیزیک و شیمی چیست و... ؛ ببینیم و آنان را یا هدایت کنیم و یا استعمار ؟
جهان به کره ماه رفته ، میتواند در آزمایشگاه انسان تولید کند ، میتواند پیامی را در کسری از ثانیه به نقطه دیگر جهان مخابره کند ، میتواند در چند ساعت از قاره ای به قاره دیگر طی الارض کند
! میخواهد تا یازده سال دیگر اولین انسان ها را به کره مریخ بفرستد ، میخواهد ربات هایی را بسازد که در فوتبال بهترین فوتبالیست های انسان را شکست دهد ، و سهم ما مسلمانان از همه این ها چیست ؟ تقریبا هیچ !!!
آه ، لطفا از بحران محیط زیست و اقتصاد ربوی و مشکلات انسان کنونی برایم نگویید و نگویید که تمدنشان دارد نسل انسان را از روی زمین نابود میکند و این همه مشکلات دارد و به درد نمیخورد و ... . همه مان میدانیم ، این مشکلاتیست که غرب آن را میبیند و متوجه است و خودش میخواهد آنان را برطرف کند . چیز هایی که شما میگویید هم ترجمه همان آثار متفکران غربی مثل چامسکی است . خودمان را گول نزنیم ، هممان میدانیم که غرب بسیار جلوتر از مسلمین است و ماهم آرزوی رسیدن به آنان را داریم .
ما از ابوعلی سینا و خواجه نصیرالدین میگوییم اما نمیگوییم که بوعلی توسط غزالی ها تکفیر می شد. غزالی هایی که تعدادشان کم نبود . ما نمیگوییم که خواجه نصیرالدین که آخرین نسل ، از نسل دانشمندان دوران طلایی مسلمین است برای قرن هفتم است و ما تا قاجار دیگر دانشمندی در علوم طبیعی نداشتیم. یعنی 500 سال در خواب بودیم، خوابی همراه با ذلیلی و خفت . در آن 500 سال غرب پیشرفت میکرد و ما پسرفت . چون تفکر تکفیری در جهان اسلام رایج بود و هر که نظرش مخالف ما بود، خونش هدر میرفت
!
مگر در جامعه ای که دانشمندان علوم تجربی اش تکفیر میشوند میتوان انتظار پیشرفت در شیمی و فیزیک داشت ؟
چرا غزالی مهم است ؟ چون شخصیتی بود تاثیر گذار در تاریخ ایران و مسلمین . تفکر او در ایران رایج شد و باعث ساخت مدارس نظامیه در سراسر ایران شد. مدارسی که تنها به علم فقه و ... میپرداخت و خبری از علوم تجربی در آن نبود. مدارسی که استفاده از عقل را تنها در محدود شارع مقدس جایز میدانست و هر حرفی مخالف خودش را تکفیر میکرد
! و این تفکر که بوعلی سینا را تکفیر کرد تا 500 سال در این مملکت و دیگر ممالک اسلامی حاکم بود .
ما همواره از بوعلی سینا و رازی و مرحوم خواجه میگوییم و به آنها افتخار میکنیم اما هیچ وقت نشده که به این دوره خفت بار اشاره کنیم و دلایل وقوعش را بررسی .
حال میخواهم در این باره با کارشناس گرامی بحث کنیم . بدین صورت که نظرشان را دراین باره بگویند .

به دوستان عزیز نیز 3 منبع جالب که آرا مختلفی باهم دارند را برای بررسی معرفی میکنم:
1. آیت الله مرتضی رضوی از علمای حوزه علمیه قم http://binesheno.com
2. رضا منصوری از استادان فیزیک دانشگاه شریف http://www.rmansouri.ir/fa

3.
کتاب " ما چگونه ما شدیم ؟ " دکتر صادق زیباکلام http://zibakalam.com