علیین

معنای حدیث: «اللهم اجعل کتابی فی علیین»

سلام وقت بخیر  معنی این حدیث رو میخواستم اللهم الجعل کتابی فی علیین و حفظ لسانی عن العالمین،