علوم پیامبر

علوم انبيا و ائمه(عليهم السلام)

انجمن: 
سلام اینطور که پیداست  پیامبر و ائمه و معصومین از علم های متعددی برخوردار بوده اند و در بسیاری زمینه ها سخنان حکیمانه و علمی ارائه داده اند  علوم نزد آنها چه بوده ؟ مثلا پیامیر اکرم(ص) چه علومی را در اختیار داشتند؟  و آنها این علوم را چگونه فراگرفته‌اند در مورد علم جفر نیز توضیح بدهید لطفا و بگید علم جفر که نزد پیامبر و ائمه بوده و کتابش هم اکنون نزد امام مهدی صاحب الزمان (عج) است ارتباطی با سایر علوم ایشان دارد یا خیر ؟

علم ائمه (ع) و احادیث ایشان

انجمن: 

احادیث پیامبران ازکدام علم است اگرعلم الهی است چرابندگان نمی توانندازقرآن استخراج کنند
مثلا چراخون نجس است خوردن روزه راباطل می کندو...