علم بعد از مرگ

آیا در عالم بعد از مرگ ، هیچ علمی به کار انسان نمی آید

انجمن: 

مرکز ملی پاسخ به سوالات و شبهات دینی
باسلام و احترام، 
سوال:
آیا این موضوع صحت دارد که در عالم عقبی (یعنی بعد از مرگ)، هیچ علمی به کارایی انسان نمیآید و انسان به هیچ علمی نیازی نخواهد داشت، بجز علوم خداشناسی  و الهیات؟
یعنی در عالم ملکوت و پس از مرگ، انسان برای سیر در آن عوالم، به خداشناسی و الهیات نیازمن است و نه علوم دیگری؟
در صورت امکان خواهشمند است ابعاد این مساله را باز فرموده و زوایا و منابع دینی آن را ذکر فرمایید.
باتشکر