عادل

چرا خداوند در قرآن خودش را با لفظ «عادل» نام نبرده است؟

با سلام

چرا خدا در قرآن خودش را عادل ننامیده؟!

جمع عادل و مهربان!!

انجمن: 

سلام
جمع عادل بودن و مهربان بودن خدا چطور ممکنه!؟ مگه مهربانی چشمپوشی از عدالت برای خوشحال کردن دیگری نیست!؟ و از طرف دیگه کار خوبی که عادلانه باشه، کی بوده که مهربانی در نظر گرفته بشه!؟(با آگاهی از عادلانه بودنش!)

آیا چهار شاهد عادل پیدا می شود؟

سلام
برای برخی از گناهان یکی از راه های ثبوت آن چهار شاهد عادل است که باید شهادت بدهند و پس از شهادت حد بر شخص جاری می شود.
سوالی که پیش می آید این است که لازمه اینگونه شهادت ها نگاه به عورت است، چطور عادل مرتكب چنین چیزی می‌شود؟ چجور شاهد عادل به عورت نگاه مي‌كند در روايت دارد بايد گواهی بدهد من ديدم یدخل و یخرج،با این جزئیات،حالا این که چهار شاهد عادل پیدا شوند که گناه را دیده باشند که خود مشاهده گناه حرام است تضاد و تعارض دارد!
مثل اینکه گفته شود چهار آدم زنده بیایند شهادت دهند که دیروز مرده اند!
آیا چهار شاهد عادل برای اینگونه موارد پیدا می شود؟

اطلاع از نظر دو عالم عادل

اگر کسی کلیپ صوتی دو نفر عالم و عادل که یک نفر را به عنوان اعلم معرفی می کنند بشنود
یا نظر دو نفر عالم عادل درباره مرجع اعلم را از یک فرد مورد اطمینان بشنود
برای انتخاب مرجع کافی است؟
یا حتما باید حضوری باشد؟

عالم و عادل بودن یعنی چی؟

این که می گویند در انتخاب مرجع به دو نفر عالم عادل مراجعه کنید
عالم بودن و عادل بودن و خوصوصیاتشان را توضیح دهید

شبهه 6: عدل الهی و مجازات نسلهای بعدی

انجمن: 

بسم الله الرحمن الرحیم

یکی از شبهات دینی کاربر گرامی ساسان 2012


« یک سوال تکراری که جواب قانع کننده ای تا کنون به آن داده نشده است :در مورد عدالت خداوند گفته می شود که چگونه خداوند عادل است در حالی که به جرم بعضی از گناهان یک انسان ، نسلهای بعد از او را نیز به سبب گناه جدشان مورد مجازات قرار می دهد ؟»


اگر خدا عادل است چرا بعضی فقیرند بعضی غنی؟(کارشناس:فرقان)

انجمن: 

اگر خدا عادل است چرا بعضی فقیرند بعضی غنی؟