ظن بد

منظور از «ظن بد» در قرآن

هوالنور

سلام و عرض ادب

میخواستم بپرسم که مصداق ظن بد که در قران اومده چیه؟
ایا ظن بد در همه موقعیتها گناه حساب میشه یا نه؟
کجا ظن بد اشکالی نداره؟
کسی که خودش رو در معرض ظن بد قرار میده ایا محکوم هست؟

لطفا کامل و شفاف پاسخ بدید(که مجبور نشویم هی سوال بپرسیم )

متشکریم@};-

گمان بد

انجمن: 

سلام گمان بدبردن به فردیاافرادی تازمانی که به زبان اورده نشودایاگناه است؟واگرمابه زبان اوریم وان افرادهم مرتکب ان گناه شوندامافقط خدابداندوماندانیم ایابازگناه است؟مثلادرموردخانومی ظن بدببریم واوان گناه رادرخفامرتکب شودبه هرحال مرتکب شده چه مابدانیم یانه !ایابازگناه کرده ایم؟