ظرفیت نفس

چرا خداوند عقل انسان را ناقص آفرید؟

چراخداعقل انسان راناقص آفریده؟

ظرفیت نفس انسان چگونه افزایش می یابد؟

انجمن: 


سلام

یک سوال داشتم:

بنده شاید حدوداً 7 سالی باشه که عهد اخلاقی کردم هر روز بعد از نماز صبح 100 مرتبه ذکر شریف صلوات رو بفرستم (بدون در نظر گرفتن شکست ها)

با گذشت این همه سال، بازهم از لحاظ روحی خسته میشم (یعنی اوایل ذکر تمرکز و حضور قلب برقرار است ولی هرچی به 100 مرتبه نزدیک تر میشوم حالت خستگی در من ایجاد میشود و توان نگه داشتن تمرکز خودم رو از دست میدهم)

هر احتمالی نسبت به خصوصیات نفس من میره ولی حداقل می خوام تلاش ام رو برای شکوفایی این روح کرده باشم.

آیا صحیح هست بدون توجه به خستگی روحی به برنامه عبادی اضافه کنم؟ (گرچه میدانم صحیح نیست ولی اگر به این صورت ادامه دهم هم اصلاً جالب نیست)

چه کنم که توان و ظرفیت روحی ام برای بندگی و عبادت خدا افزایش پیدا کند؟

آخه آدم خجالت میکشه از این همه نعمت خدا استفاده کنه ولی حالا میخواد عبادت کنه 100 صلوات نگفته روح دچار کسالت و خستگی میشه :Ghamgin:

با تشکر از شما