صفات واسمائ الهی

صفات واسماء الهی چه تفاوتی باهم دارند؟

باسلام

لطفا" درمورد صفات واسمائ الهی توضحیاتی بفرمایید. این که صفات واسمائ الهی چه تفاوتی باهم دارند؟ ازنظر معنائ وکاربردی بیان کنید ونیز باتوجه به احادیث ائمه علیه السلام وقرآن بیان بفرمایید. وهمچنین اگر ممکن است منابع یا کتابهای را دراین مورد معرفی کنید.

باتشکر

موضوعات مشابه: