صداقت در خواستگاری

بیان کردن نقاط ضعف در خواستگاری

سلام
من چندبارى خواستگارى رفته‌ام و با خانم‌هاى مختلف صحبت كرده‌ام.
من اعتقاد دارم كه دو طرف بايد بنشینند و تمام (يا اكثر) ضعف‌ها و ايرادهاى خودشان را به ديگرى بگویند تا فردا مشكلى پيش نياید.
براى همين خودم مى‌نشينم و بدى‌هاى خودم را كه به نظرم مى‌رسد شخص مقابل بايد بداند، مي­گویم و اين انگار حس بدى در طرف مقابل ايجاد مى‌كند.
به نظر شما من چه­ طور صحبت كنم كه هم كمال صداقت رو داشته باشم و هم طرف مقابل برداشت درستى از من پيدا كند‌؟
با سپاس