شیمی

علم و science با آخرین دستاورد های علمی

به نام حق و حقیقت

سلام و درود خدمت یکان یکان دوستان ،عزیزانِ جان ،اساتید و بزرگان،بی خدا و خداباوران و همه دانشمند و دانش پژوهان

در نظر به اجازه زمامدار عزیز سایت اگر ممکن است بر آن شدم تا تاپیکی با موضوع science و علوم دنیوی را ایجاد کنم و به همیاری همه دوستان که اساتید بنده هستند در گسترش این مهم تلاشی حاصل شود و خلا موجود جبران شود

در اینجا مایلم به موارد و نکاتی که در بهینه سازی و انسجام محتوی نقش های مهمی دارند اشاره کنم

1- اولین مورد یک دسته بندی کلی از دانسته های مهم است science -3 religion -2 philosophy -1 به ترتیب 1-مکتب فلسفی 2-مکتب دینی 3-مکتب علمی (البته مجموع دانسته ها و دانش می تواند دسته بندی های مختلف دیگری هم داشته باشد که غرض از این دسته بندی روشن شدن این موضوع است که در اینجا حتی المقدور به بخش دینی و فلسفی کاری نداریم فلذا خواهشا از گذاشتن پست های دینی - فلسفی خود داری شود

2- مورد دیگر موضوع علم و شبه علم است که فراوان تمنا دارم دوستان رعایت کنند و حتما مواردی را که می فرمایند در این حیطه شبه علم نباشد برای مثال:سخنانی که در تعارض با علم (آکادمیک،آموزشی،قبول اکثر دانشمندان) هستند و منبعی ندارند ،شعور کیهانی ،عرفان حلقه ، یوفو شناسی ،وزن روح و....(توصیه من این است که در ابتدا سخنان دکتر هلاکویی و دکتر نیری در این زمینه را شنیده و کتاب هایی خوبی که در این زمینه هست را ببینید)

3- پست های علمی حتما دارای رفرنس و ارجاع مربوطه معتبر باشند (مانند نیچر ،ساینس و....) و حاوی کلمات اینچنینی:به نقل از دانشمندان ،به نقل از خبرگذاری فلان و بهمان ، بنظر من و آن و ... نباشد

4- در اینجا قرار نیست برخورد یا همسویی علم - دین و علم - فلسفه را برسی کنیم!پس خواهشا اگر سوالی پیش آمد در تاپیک دیگری پیگری نمایید و تعارضات را برسی کنید

5-از قرار دادن پست های مختلف احوال پرسی ،بازی الکلاسیکو ،خبر زلزله و... همچنین ارسال پست های متعدد و کوتاه هم لطفا خود داری شود(=یا مختصر در خلال پست ها اشاره شود)
===============================================================================================
هدف این تاپیک گسترش قطره قطره علم (علم خام-علم بدون سو و جهت گیری) هستش و نیازمند کمک همه دوستان دانش دوست ماست