شیخ احمد احسائی

هورقلیایی در روایات ؟؟؟؟؟؟

با سلام خدمت شما
یک سوال دارم و بسیار به جواب ان محتاجم :

من راجع به اعتقادات شیخیه (شاگران احسائی ) بسیار تحقیق کردم تا انجاکه با تنی چند از ان ها ارتباط برقرار کردم .
انها اعتقاد دارند که قضیه هورقلیایی کاملا روایی است و مورد تایید اهل بیت
خواهش می کنم بگویید که ایا واقعا این حدیث ها واقعیت دارد؟؟؟؟؟
نکته : لطفا برای جواب دادن از قضیه تولد و وفات شیخ احمد شروع نکنید مستقیم بروید سر اصل مطلب .
مطمئن باشید بسیار از شیخ احمد می دانم

کارشناس بحث : صالح