شرف شمس

آداب استفاده از انگشتر شرف الشمس

انجمن: 

من دیروز یه انگشتر دادم روش شرف شمس حک کردن۰حالا نمیدونم چجوری باید استفاده کنم?هر کسی یه راهی میگه۰یکی میگه فقط دو رکعت نماز۰یکی میگه بزار تو گلاب و بزار پشت بام و۰۰۰
قواعد اصلیش چیه?لطفا اگه میدونین بگین خیلی مهمه