شراکت با آدم گناهکار

شریک شوهرم آدم درستی نیست آیا درامد شوهرم حلاله؟

 

سلام

ببخشید من همسرم می خواد وارد کاری بشه که شریک اش آدم حسابی نیست اهل دود و دم و اینکه با دخترهای مختلف رابطه نامشروع داره

من دوست ندارم باین دوستش ارتباط داشته یاش آیا درآمد همسرم مشروع هست من احتمال میدهم دوستش سرمایه زندگی اش از طریق گنج به دست آورده باشه