شب چهارشنبه

انعقاد نطفه در شب چهارشنبه

انجمن: 

سلام

در سایت پاسخگو آمده :
از نزديكي كردن در شب هاي چهارشنبه و شب اول(غير ازشب اول ماه رمضان که مستحب است)، وسط و آخر ماه قمري و نيز شب هاي ماه گرفتگي و طوفان هاي شديد پرهيز كنند.

آیا این جمله سند دارد و انعقاد نطفه در شب چهارشنبه واقعا ضرری دارد؟
آیا حکم شرعی ای در این زمینه آمده؟