شبهه.قرآن.نازل شدن قرآن

چرا خداوند قرآن را به گونه ای نازل نکرد که اختلافی در آن پیش نیاید؟

سلام
این چند وقته که برام مسئله شده که چرا خدا قرآن را جوری نازل نکرد که اختلافی پیش نیاد؟
و هر کسی نتونه تفسیر به رأی کنه و فرقه های انحرافی مثل وهابیت هم به وجود نیاد؟چرا؟:Moteajeb!: