سيد حسن احمدي اصفهاني

دانلود سخنرانی سيد حسن احمدي اصفهاني***رفع شبهات وهابیت***

انجمن: 


[="Blue"]بسم الله الرحمن الرحیم
سلام

با توجه به شبهات بسياري که متأسفانه دشمنان اهل بيت عليهم السلام هر روز به واسطه دستگاه هاي تبليغي و رسانه اي خود عليه شيعه مطرح مي کنند، در سايت اقدام به نشر سخنراني هاي علماي شيعه در جواب به اين شبهات نموده است.

حجة الاسلام و المسلمين احمدي اصفهاني از علمايي است که با تمام توان خويش به دفاع از مکتب و مذهب حقه تشيع مي پردازد. و سخنراني هاي فراواني در پاسخ به شبهات دشمنان دارند. در سايت ، از سخنراني هاي ايشان به صورت تصویری و حجم بسيار کم قرار داده شده است تا در دسترس تعداد بيشتري از کاربران اينترنت قرار گيرد.
شامل 29 ترک است
[="Magenta"]منبع : فاروم شیعه[/][/]