سوره برای میت

کدام سوره ها فضیلت بیشتری برای اموات دارند؟

با سلام و احترام

از کارشناسان محترم درخواست دارم که بفرمایند خواندن چه سوره هایی فضیلت بیشتری برای اموات دارند؟
به سوره هایی تاکید شده که مثلا در زمان احتضار فلان سوره یا دعا خونده بشه ، یا روز اول مرگ قبل از غروب آفتاب خواندن فلان سوره بهتر است، یا در شب اول قبر و... .

لطفا کارشناسان محترم فهرستی از این موارد رو در این تاپیک جمع آوری کنند. مسلما افرادی هستند که میخواهند بدانند خواندن بهترین سوره در چه زمانی بهتر است و فضیلت بیشتری دارد.

سپاسگزارم