سخن دل

▐★*★ ▐یه جمله به امام حسین بگو ▐★*★ ▐

السلام علیک یا کربلا

هدفم از این تایپیک فقط شکستن دل شما کربلا ندیده هاست..
وقتی دلت شکست... برا خودت و من و بقیه کربلا بخواه...


من یه نوکر دربدرم

چندساله همش منتظرم

اسمم دربیاد برم حرم

لیست زائرا دست کیه

هی خط می خورم چه سریه

می گن دعوتا با بی بییهحسین من هنوز جوونم

حسین منتظر می مونم

بازم از شما می خونم

دوست و رفیقام چند دفعه رفتن حرم

چطور دلت میاد یبارم نرم

مردن من بهتره ازین زندگی

دق کردم از این همه شرمندگی

امیرم بی تو می میرم

عکس کربلا رو دیواره

انگاری با من حرفی داره

هی سربسره من می زاره

هی به من می گه نیا حرم

بخدا منم یه نوکرم

کربلا نرم کجا برم

حسین اشکامو نگاه کن

حسین گره هامو وا کن

حسین دردمو دواکن

کی می تونه هق هقه منو گوش کنه

کی می تونه ناله هامو خاموش کنه

کاشکی می شد دوریتو فراموش کنم

کاشکی می شد قلبمو یه شیش گوش کنم

امیرم بی تو می میرم

خوش باشی اقا با زائرات

خوش بگذره با کبوترات

بین الحرمین قهرم باهات

دوستم اومده از کربلا

سوخته دلمو با خاطرات

اورده برام اب فرات

حسین ای خواب و قرارم

حسین آبرو ندارم

حسین من بی کس و کارم

اشتی کن امشب با نوکرت

اقا تورو جون علی اکبرت

دوباره فرصت بده تا جبران کنم

دردای بی درمونم رو درمان کنم ....