زن ، مرد ، حقوق ، خانواده ، بهشت ، جهنم

آیا زن جهنمی هم داریم؟

سلام و عرض ادب
در چند روز گذشته توی سایت چرخ میزدم و بعضی از تاپیک ها را مرور می کردم که موضوعی توجهم را جلب کرد
البته اگر بخواهم به تک تک تاپیک هایی که خواندم بپردازم زمان زیادی می برد لذا خلاصه اش را بیان میکنم

نکتهء مهم 1:
از آقایان عزیز خواهش میکنم وارد بحث های حاشیه ای نشوند و از نوشتهء من هم ذوق نکنند
این متن ابداً برای رو کم کنی و این حرفهای بچه گانه نیست!

نکتهء مهم 2:
برای تک تک مواردی که در ادامه می نویسم مدرک دارم

آنچه که در این چند سال از صحبتهای بیشتر خانمها و برخی از آقایان (بخصوص برخی کارشناسان محترم) در تاپیک ها برداشت کرده ام
نتیجه گیری زیر را به دنبال داشته است:

1 - اگر دختر و پسری با هم دوست بشوند ، چون دختر ساده و احساساتی است و گول میخورد ، پس مقصر پسر است که او را فریب داده

2 - اگر دختری رابطهء دوستیش را با پسری به هم بزند ولی پسر او را رها نکند ، نشانهء عاقل شدن دختر و پستی پسر است

3 - اگر پسری رابطهء دوستیش را با دختری به هم بزند ولی دختر او را رها نکند ، نشانهء عشق پاک دختر و بی وفایی مردان است

4 - اگر بعضی زنها از تحصیل و داشتن شغل محروم هستند ، مقصر مردهای ظالم هستند که آنها را محروم کرده اند

5 - اگر زنها با ورود به جامعه و کار و تحصیل دچار خستگی و مشکلات روحی شده اند ، مقصر مردها هستند که زنها را فریب دادند و به خیابان کشاندند

6 - اگر پسرهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر خودشان است که دنبال کار و زندگی نیستند. نباید انتظار داشته باشند دختر از حق خودش (نفقه) بگذرد

7 - اگر دخترهای زیادی مجرد مانده اند تقصیر پسرهاست چون همش دنبال ظاهر و زیبایی دخترها هستند و حاضر نیستند از این حقشان بگذرند

8 - اگر مردی به زنش توهین کند یا زندگیش را تلخ کند ، سند دیگری است بر مظلومیت زنان در طول تاریخ

9 - اگر زنی در مقابل مردش بددهنی کند یا زندگی را تلخ کند مرد باید بداند که زن ریحانه است و احساساتی ، پس نباید برنجد

10 - اگر زنی صبح بداخلاق بود ، شاید هورمون هایش جابجا شده باشد. مرد مقصر است که این را درک نمی کند

11 - اگر زنی ظهر بداخلاق شود ، حتماً آهن بدنش کم شده و این هم یکی از مظلومیت های جسمی زنان است که مردها درک نمی کنند

12 - اگر زنی شب بداخلاق شود طبیعی است چون بچه ها را تر و خشک کرده ، غذا پخته و.... تقصیر مرد است که این خستگی را درک نمی کند

13 - اگر مردی خسته از سر کار بیاید و با زنش بدخلقی کند مقصر است چون مرد نباید خستگی کار را به زنش منتقل کند

14 - اگر مردی رفتارهای زنش را به او گوشزد کند مقصر است چون دارد مثل کودک با زنش رفتار میکند و می خواهد زن را کنترل کند

15 - اگر زنی بدحجاب باشد یا خودنمایی کند ، مردش مقصر است چون بی غیرت بوده و زنش را کنترل نکرده

16 - اگر مردی به زنش اجازه اظهار نظر در برخی مسائل را نداد ، تفکر مردسالارانه دارد و بیمار است

17 - اگر زنی بجای مرد در زندگی تصمیم گیری کرد و زندگی را خراب کرد مقصر مرد است که بَبوگلابی بوده و جذبه نداشته

و.............................

از مجموع این مسائل من به این نتیجه می رسم که زنها اصولاً بجز نماز و روزه دیگر هیچ تکلیفی در این دنیا ندارند
و در نهایت اگر نماز و روزهشان درست باشد همهء آنها بدون محاکمه به بهشت می روند
اگر هم خطایی کرده باشند مقصر شوهر یا پدر یا بردادر آنهاست و در کل خداوند برای خطاهای زنان مردها را تنبیه خواهد کرد

کارشناس محترم و کاربران محترم بفرمانید آیا برداشت من درست است؟