زمین

آیا در آینده زمین بدون انسان هم میشود؟

سلام

یه مستندی از نت دانلود کردم که گویا در یکی از شبکه های ماهواره ای پخش میشه و تو اون نشون میده که زمین در آینده از انسانها خالی میشه و بقیه موجودات روی کره زمین . ساخته دست بشر رو به مرور زمان نابود میکنن .

آیا این از نظر دین اسلام درسته؟یعنی این اتفاق میفته؟

آیا زمانی هم وجود داره که زمین بدون انسان باشه در حالی که بقیه موجودات روی کره زمین زندگی کنن و همه ساختمانها و مصنوعات ساخته دست بشر همونطوری دست نخورده باقی بمونن؟ و به مرور زمان به وسیله عناصر 5 گانه و موجودات روی زمین از بین برن؟

متشکرم

اجزاء هوا


هوا، از گازهائی ترکیب شده که هر یک به مقدار معینی در هوا موجودند که اگر بر آن اندازه، افزوده گردد، یا کاسته شود و نسبت میان گازها به هم بخورد، زندگی دشوار، بلکه غیرممکن خواهد بود. اگر بر گاز «انیدریدکسربونیک»، «بی اکسید دوکاربون» هوا، مقداری افزوده شود، درجه حرارت به حدی بالا خواهد رفت که قابل تحمل نخواهد بود و اگر افزایش، به یک مقدار معینی برسد، اختناق می آورد و همگی خفه خواهند شد. و اگر از مقدار موجود کاسته گردد، زندگی بر هم می خورد چون این گاز برای نباتات غذای بسیار مهمی است، نباتات که کم شدند یا نابود شدند، حیوانها و انسانها نیز چنین می شوند، چون آنها از نباتات تغذی می کنند.

گازهای دیگری نیز، به مقدار معینی در هوا موجودند که اگر بر مقدار آنها افزوده گردد و یا از مقدار آنها کاسته شود، در زندگی اختلال رخ خواهد داد. آیا اگر تمام انسانهای روی زمین، دست بدست یکدیگر بدهند می توانند چنین هوائی که اجزایش دارای نسبت مخصوص هستند، بر روی کره زمین ایجاد کنند، هرگز. ماده ترقی کرده و تکامل یافته که چنین قدرتی ندارد. پس ماده ابتدائی محال است چنین قدرتی داشته باشد.

اشعه ماوراء بنفش در طبیعت


اشعه ماوراء بنفش که از خورشید پخش می شود، به مقدار بسیار کمی برای زندگی انسان و حیوان و نبات، ضروری است که اگر هیچ نباشد، همه خواهند مرد و اگر مقدارش افزوده گردد، سوزاننده خواهد بود. این مطلب در علوم طبیعی ثابت شده است. اشعه ماوراء بنفشی که خورشید به سوی زمین می فرستند، به طوری که دانشوران تشخیص داده اند، مقدار آن به حدی است که اگر به زمین برسد همه زندگان روی زمین را می سوزاند. پس چرا ما زنده هستیم؟ و نسوخته ایم؟

او مقداری گاز «ازن» در هوا آفریده که در طبقات بالای هوا قرار دارد. این گاز، مقدار مهمی از این اشعه را جذب می کند و بقیه آن که به مقدار نیاز زمینیان است، به زمین می رسد. این مقدار هیچ گونه خطری ندارد، بلکه برای بقای حیات ضروری است. آیا گاز اوزون، می داند که چه مقدار از این اشعه را ببلعد، نه بیشتر و نه کمتر؟ در طی هزاران سال، با این همه تحولات جوی، چگونه تغییری در این فعل و انفعالات رخ نداده است؟ کدام تشخیص در این سالیان دراز، شب و روز، دقیقه دقیقه، این کار را کنترل می کند؟