روح و ادراکاتش

انکار و یا اعتراف گناهکار به زشتی عملش در قیامت

انجمن: 

سلام و خدا قوت خدمت کارشناسان محترم سایت.

میخوام بدونم که آیا روح انسان بعد از مرگ متوجه بدی و زشتی گناهانش میشود؟ 

مثلا خانمی که در حیات دنیایی اش بد حجابی کرده یا کسی که مشروب میخورده آیا بعد از مرگ و ورودش به  عالم برزخ به نفس بد و غلط عملش پی خواهد برد؟ طوری که حتی پشیمان بشود؟ یا حتی کسی که در جهنم به خاطر گناهانش مجازات میشود آیا به نفس پلید گناهش و اینکه عملش در دنیا اساسا اشتباه بوده پی میبرد یا اینکه فقط در جریان خشم خدا قرار میگیرد و خود را در حالی در محاصره عذاب میبیند که همچنان عملش را درست میداند طوری که حتی ممکن است حین عذاب به عدالت خدا شک و از او دلگیر شود که دارد او را عذاب میدهد؟ 

نمیدونم  سوالم رو تونستم واضح مطرح کنم یا نه؟ 

خلاصه هدفم از این سوال این است که آیا کسانی که در دنیا با خیال راحت گناه میکنند آیا در دنیای پس از این حیات به اشتباهاتشان پی میبرند و تفاوتی در طرز فکرشان نسبت به گناهان بوجود میآید یا همچنان آن ها را لذت بخش و  درست قلمداد میکنند؟