روح خدا

اگر روح خدایی داریم چرا اعمال شیطانی انجام میدهیم!

انجمن: 


سلام
با توجه باینکه خداوند از روح خودش در کالبد انسان دمیده پس باید یک موجودی خدایی والهی باشد .
اما بر عکس
موجودی شرور و به دنبال شهوت و ظلم و ستم و کشتار و گسترش فقر وفساد و اعتیاد و دست به انواع جنایات زده است !
چگونه می شود . روح خدایی داریم
ولی اعمال شیطانی و بیشتر متمایل به شیطان تا خدا !
چرا !
با تشکر

دمیده شدن روح در بدن؟

در مراحل خلقت یک انسان ایا روح از قبل وجود دارد و در کالبد فرد قرار میگیره یا این که روح به وجود می اید و در کالبد شخص قرار میگره؟

اگر روح از قبل وجود داره و در کالبد فرد قرار میگره در این صورت خدا به روح امر میکنه که در چه کالبدی و در چه شرایط مکانی و زمانی قرار بگیره؟

برای مثال وقتی کسی از قصد بچه دار نمی شود ممکن است روح شخصی که قرار بود در این کالبد قرار بگیره در کالبد فرد دیگری که به دنیا می اید قرار گیرد؟

اگر در اینده به وسیله علم بتوانیم انسانی را شبیه سازی کنیم ممکن است انسان ازمایشگاهی هم دارای روح باشد با این تفاوت که مراحل طبیعی جای خود را با شرایط ازمایشگاهی عوض کند؟
اگر روح حیوانی داریم و در قران نیز امده زمانی که وحوش محشور می شوند این گوسفندانی که شبیه سازی میکنند نیز دارای روح هستند و فقط مراحل طبیعی جای خود را با ازمایشگاهی عوض کرده؟
بعضی ها به حیوانات به نوعی از روبات ها نگاه میکنند ایا این طرز تفکر درست است؟
بعضی ها هم پا را فراتر می گذارند و انسان را نوعی ربات میدانند که با الگوریتم های هوشمند طراحی شده در این مورد چه نظری میتوان داد؟