روایت،سند،شیعه،اهل سنت

بررسی نقل روایت در شیعه و اهل سنت

با سلام و عرض قبولی طاعات و عبادات، بنده چند سوال داشتم: 1-2فرق نقل و شهادت چیست؟-آیا در علم رجال شیعه اجازه نقل بدون عدالت میسر است؟ چون یکی از علمای شیعه می گفت : در نقل عدالت شرط نیست ولی در شهادت شرط هست3-این صحیح است که اگر اجازه ی عدالت در نقل بود الان صد تا بیشتر روایت صحیح نداشتیم؟4-اگر اینگونه باشد پس رجال اهل سنت که عدل را لازمه نقل و شهادت می دانند بر رجال شیعی برتر است؟؟؟
باتشکر