رفع نگرانی

دعا برای رفع اضطراب

انجمن: 

مدتی است که دچار اضطراب شدید هستم. به طوری که انجام امور روزمره برایم سخت شده است. در احادیث و روایات برای رفع اضطراب چه آمده است؟ چه دعایی بخونم؟