رسانه

شما روزي چند ساعت تلويزيون نگاه مي كنيد؟ + نظرسنجي

با سلام و احترام

به طور كلي شما روزي چند ساعت تلويزيون نگاه مي كنيد؟

و بيشتر چه برنامه هايي رو پيگيري مي كنيد؟

موفق باشيد :Gol: