رحمن

مشکلات زندگی، دعاهای نامستجاب و شک در صفات خدا

انجمن: 

سلام. ممنون میشم بهم کمک کنین. اوضاعم بدجور بهم ریخته...:Ghamgin:
من 24 سالمه و تو یک خونواده مذهبی بزرگ شدم . بیشتر از یک سال هستش که واسه ازدواجم دعا میکنم...دعا که چه عرض کنم...التماس . گریه و ... ولی فایده نداره. هم خودم خوبم هم خانوادم ولی خواستگار نمیاد!!! یا فقط میان و میرن و هیچ جوابی نمیدن ... بخدا هیچ ایرادی هم نداریم:Ghamgin:
تو این مدت اخیر خیلی اذیت شدم و به گناه افتادم . تا بدترین گناه هم پیش رفتم:Ghamgin: واقعا بهم فشار داره میاد.
من واقعا تو عدالت خدا شک کردم که منو داره اینطوری تشنه نگه میداره.یا مهربون نیس که جواب اینهمه التماس رو نمیده که من به گناه نیفتم. یا تواناییش رو نداره. یا دانا نیس که ببینه اگه این امتحانه من که بنده خوبی بودم دارم کم میارم...یعنی کم آوردم:Ghamgin:
بهم نگین امتحان الهی هستش و من باید خودم رو بالا بکشم چون داع=غون تر ازین حرفا شدم که بخوام مبارزه بکنم با چیزی.
ممنون میشم کمکم کنین

چگونه ممکن است کتابی دارای نظم باشد

انجمن: 

چگونه ممکن است کتابی دارای نظم باشددر کتاب شعر حافظ که از عشق و می و میخانه و گل و پروانه ... بسیار سخن آمده و یا کتاب مولانا و یا بوستان و گلستان سعدی و یا در هیچ یک از کتابهایی که توسط اندیشمندان و شعرا و نویسندگان منتشر شده نظمی در مورد تعداد کلمات و حروف دیده نمیشود اما قرآنی که توسط یک فرد درس نخوانده گفته شده(دقت کنید که حضرت محمد کتاب را ننوشته و تنها آیاتی که به او وحی میشده بر زبان جاری میساخته و کاتبان آنرا مینوشتند)تمامی کلمات و حروف آن دارای نظمی حیرت آور هستند و تمامی کلمات و حروف آن با عدد ۱۹ رابطه داشته و یا مضربی از عدد ۱۹ میباشندتوجه: اعداد قرمز مضرب ۱۹ و کلمات آبی کلمات مورد تحقیق میباشندکلمه الناس دقیقا ۱۹۰ بار(۱۰*۱۹) و سماوات دقیقا ۱۹۰ بار (۱۰*۱۹)ولا الهدقیقا ۳۸ بار (۲*۱۹)و الا الله دقیقا ۱۹ بار در قرآن مبین آمده استیا ملک السماوات و الارض دقیقا ۱۹ بار والله لا یهدی القومدقیقا ۱۹بار و حافظ ۱۹ بار ومولا ۱۹ بارو اذا قیل۱۹ بار و تشکرون۱۹ بار وریب (شک) ۱۹ بار و فیها خالدون۱۹ باربالله والیوم الاخر۱۹ بار و الرسل۱۹ بارو صد عن سبیل الله (باز داشتن از راه خدا) ۱۹ بار وان الله هو۱۹ باروذلك نجزي (اينگونه جزا میدهیم)۱۹ بار وو لهم عذاب اليم۱۹ بار و منافقين۱۹ بار ومشرکین در آخر آیات ۱۹ بار و معرض۱۹ بار وحذر۱۹ بار من السماء ماء۱۹ باربعيد بدون پسوند ۱۹ بار وو رحمن در ۱۹ سوره و بایاتنا ۵۷ بار (۳ضربدر۱۹ان الذين در وسط آیات ۱۹ باروفاما ۱۹ بار در اول آیات وفمن۱۹ بار در اول آیات وکبیر ۱۹ بار بدون پسوند وآیات الله۱۹ بار بدون پسوند وپیشوند والسوء ۱۹ بار والصادقين ۱۹ بار و ان الذين كفروا۱۹ بار وعند ربهم۱۹ بار و خير لكم ۱۹ بار و ينصرون۱۹ باروعذاب يوم ۱۹ بار وفي الحياة الدنيا۱۹ بار و تتقون۱۹ بار وفاسقين۱۹ بار و حول۱۹ بار ومقام ۱۹بارو نارا ۱۹ بار وقالوا يا۱۹ بار در اول آيات وللمومنین۱۹باروتجری من تحتها الانهار خالدین فیها۱۹ بارویعقلون ۱۹ بار آخر آیات ولمومنات ۱۹ بار ولغفور ۱۹ باربا هر پیشوندی ولم یکن۱۹ بار و آخر بدون پسوند ۱۹ بارو قالوا انا ۱۹ بار و


ابصار ۳۸ بار (۲*۱۹) وان الله لا۳۸ بار (۲*۱۹)و

وجوه ۳۸ بار (۲*۱۹) و

وکذلك ۳۸ بار (۲*۱۹) و ايديهم ۳۸ بار (۲*۱۹) و


شاء الله۳۸ بار (۲*۱۹) و


اقرب با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بارولمومنات ۱۹ بار و ولکم ۱۹ بار وامثال ۱۹ بارو بعید بدون پسوند ۱۹ بار وقوة ۱۹بار و اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار والذكر بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار وضل بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار وترجعون بدون پسوند ۱۹ بار وبطور کلی تمامی کلمات ۱۹بار یامضربی

از۱۹ بار ذكر شده اند و یا با ۱۹رابطه مستقیمی دارند.

قرآن بدون پسوند ۵۸ بار و در ۵۷ آيه

اعبدوا با پسوند الله و رب ۱۹ بار و

الکافرون ۲۰ بار ذکر شده که در ۱۹ سوره آمده و

کل نفس۱۹ بار در وسط آیات و

اصلح ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

تاب ۲۱ بار در ۱۹ آیه و

موت بدون پیشوند با هر پسوندی ۱۹ بار و

اذن الله ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

مصدق ۲۱ بار در ۱۹ آیه و

ادخلوا ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

بعضکم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

انذر وسط آیات ۱۹ بار و

الفلک ۲۳ بار در ۱۹ سوره و

لایمان بدون پسوند ۱۹ بار و

اخرج۱۹ بار وسط آیات و

خاسر ۳۳ بار در ۱۹ سوره و

العلیم در آخر آیات ۲۶ بار در ۱۹ سوره و

عالم ۹۱ بار در ۳۸ سوره و

غفور ۹۱ بار در ۳۸ سوره و

الله غفور ۳۱ بار در ۱۹ سوره و

حکیم بدون پسوند و پیشوند ۳۹ بار در ۱۹ سوره و

توکل با هر پسوند وپیشوندی ۴۴ بار در ۳۸ آیه و

طیبات ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

تعملون ۸۳ بار در ۳۸ سوره

شهادة ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

فوز ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

کریم ۲۷ بار در ۱۹ سوره و

لا اله الا هو ۳۰ بار در ۱۹ سوره و

الله ان الله ۳۳ بار در ۱۹ سوره و

مسجد بدون پسوند ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

اصبر بدون پسوند ۱۹ بار و

احد آخر ایات ۶بار + احدا آخر آیات ۱۳ بار جمعا ۱۹ بار و

احد بدون پسوند وپیشوند ۳۰ بار در ۱۹ سوره و

مجرمین آخر آیات ۲۵ بار در ۱۹ سوره و

لمجرم۳۸ بار و

اکبر بدون پیشوند ۱۹ بار و

المبین ۲۲ بار در ۱۹ سوره و

یحیی بدون پسوند و پیشوند ۱۹ بار و

سبیل بدون پسوند ۱۱۶ بار در ۳۸ سوره و

بکل شيء ۲۵بار ىر ۱۹ سوره و

يومئذ ۷۰ بار در ۳۸ سوره و

ربنا ۱۱۱ بار در ۳۸ سوره و

یوحی۱۹ بار و

السماوات ۱۸۶ بار در ۵۷ سوره (۳*۱۹) و

سلطان بدون پسوند ۲۴ بار در ۱۹ سوره و

من دونه بدون پسوند ۳۸ بار و

ان الله علی۱۹ بار و

کتب بدون پسوند و پیشوند در وسط آیات ۱۹ بار و

حمیم ۲۰ بار در ۱۹ آیه و

ظاهر با هر پسوند و پیشوندی ۱۹ بار و

.................برای دیدن کلیه کلمات قرآن به پستهای قبلی مراجعه کنید که تمامی تحقیقات با درج جدول در وبلاگ قرار دارد.
http://www.mojezeh-quran.blogfa.com/

محقق و نويسنده:سيروس مجللي