رحمانیت افراطی

نقد و بررسی افکار و عقاید «آقامیری»

سلام
لطفا جهت تنویر افکار عقاید ایشان را توضیح داده یا نقد بفرمایید.
ما از شما انتظار داریم روشنمان بفرمایید.