راه دل

چه طوری باید خدا رو شناخت؟

انجمن: 

چه طوری باید خدا را شناخت؟لطفا مفصلا پاسخ دهید:Gig::Moshtagh:

:Doaa:

لطفا خدا رو برا من اثبات کنید...

دوستان من نصبت به خدا شک پیدا کردم
البته دلیل خاصی ندارم ، برا اثبات هم دلیل خاصی ندارم.
لطفا منو راهنمایی کنید.
موفق باشید