ذکر خدا

چرا از ذکر خدا فرار می کنم؟

انجمن: 

سلام
بنده تقریبا مقیدم کار خوب بکنم و نماز اول وقت بخونم و در کل می خوام آدم خوبی باشم.
اما از ذکر خدا یه جوریایی یا فرار می کنم یا خجالت می کشم.
نمی دونم چون فکر می کنم برای خدا کم می ذارم ازش خجالت می کشم مثلا به خاطر اینکه بهم همسر خوبی داده تشکر کنم.یا بعد از غذا حمد خدا کنم.یا هر نعمتی که بهم داده.
مشکل کجاست؟