ذات الکرسی

منظور از ذات الکرسی چیست؟

انجمن: 

با سلام
منظور از ذات الکرسی چه وقتی هست؟
درسته که از نیمه شب شرعی تا اذان صبح معروف به ذات الکرسی هست!؟
که زمان استجابت دعاست